Komunikat 1/9/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2019

dot. butli gazowych z gazem płynnym LPG (propan-butan)

KOMUNIKAT nr 02/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

oraz użytkowników butli gazowych z gazem płynnym LPG (propan-butan)

 

PINB w Rawiczu w związku z powtarzającymi się zdarzeniami na terenie Polski związanymi z niewłaściwym użytkowaniem butli gazowych LPG przypomina o zakazie stosowania w jednym budynku gazu płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).

Oznacza to bezwzględny zakaz używania butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego, np. podgrzewacza wody, w budynku wyposażonym w instalację gazową z sieci gazowej. Powyższy zakaz wynika z §157 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednocześnie informuje się, że butli gazowych nie można przechowywać w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu (piwnice, sutereny itp.).

Ponadto przypomina się użytkownikom butli gazowych na gaz płynny, że butla wraz zaworem podlega dozorowi technicznemu i za jej stan techniczny odpowiada dystrybutor. Natomiast reduktor gazu przykręcany bezpośrednio do zaworu butlowego wraz z przewodem elastycznym i urządzeniem stanowi instalację gazową, która podlega rocznej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawo budowlane) tak jak w przypadku korzystania z instalacji zasilanej gazem ziemnym.

Dlatego ważnym jest, aby w trakcie rocznych kontroli okresowych obiektów budowalnych – w tym instalacji gazowych – odbywało się sprawdzenie stanu reduktora, stanu przewodu elastycznego do podłączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli. Przewód taki powinien mieć oznaczoną datę użytkowania (jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy).

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
/-/ Paweł Moryson

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2019-09-20
Data publikacji:2019-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Moryson
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:326

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-20 09:13:08Dodano: KomunikatKomunikat 1/9/2019