Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej PINB w Rawiczu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej PINB w Rawiczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • - część opublikowanych zdjęć / grafik nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Stor.
 • E-mail: inspektorat@pinbrawicz.pl ,
 • Telefon: 65 546 47 83

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
 • Adres: Wały Jarosława Dąbrowskiego 2,
  63-900 Rawicz
 • E-mail: inspektorat@pinbrawicz.pl ,
 • Telefon: 65 546 47 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Do budynku prowadzą dwa wejścia:
- od ul. Wały J. Dąbrowskiego – schody
- od parkingu – schody wraz z podnośnikiem dla wózków inwalidzkich (na 1 kondygnację).

Pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu znajdują się na 2 kondygnacji.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 kondygnacji. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2015-08-30
Data publikacji:2015-08-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:12649

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-19 12:48:58AdministratorDodano: RaportDeklaracja dostępności
2021-03-19 12:45:42AdministratorDodano: RaportDeklaracja dostępności
2020-11-05 09:53:43AdministratorZmieniono: Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności